Archive for maart 2012

Johanna is een biologisch-dynamische prostituee, werkzaam bij EkoLuv. Zij heeft dus ook op de Vrije School gezeten. En ze werkt volgens de richtlijnen van Rudolf Steiner. Maar wat betekend dat concreet voor haar werk? Johanna komt langs op het Instituut om een en ander toe te lichten.
Haarlem als gidsstad voor de moderne Antroposofie?

Audio MP3
Johanna

Roeland Struyckenbosch vind het prettig om lekker hard over de Zijlweg te rijden. Dat hij wellicht een hondje heeft aangereden is hem niet bekend. Fokje Delfgouw vond het hondje op haar stoepje. “Typisch voor deze buurt”, aldus Delfgouw.

Audio MP3
Zijlweg2

Gewone verhalen van gewone mensen. Daaruit blijkt de ware ziel van de stad. In een serie interviews met mensen aan de Zijlweg, typisch zo’n Haarlemse straat, komt het onderwerp “verlies- en rouwverwerking” aan bod.
Om een hondje. Er is een hondje dood. Maar gelukkig is er een behulpzame buurvrouw.

Audio MP3
Zijlweg hondje

EkoLuv

Club EkoLuv aan de Kloosterstraat

Biologisch en duurzaam zijn “hip en happening”. Dus de Haarlemse ondernemers spelen daar op in. Erik van Hout heeft nu bijvoorbeeld een biologische ‘relax club’.   Dhr. Jansen ging eens kijken.

Audio MP3
EkoLuv

Er gaat idioot veel cultuursubsidie naar Jongerencentrum Den Kei. Dhr Bruijn spreekt met jongerenwerker Peter Ludwig over de culturele ontwikkeling van de Haarlemse jeugd. Waarom daar zakjes wit poeder bij tevoorschijn komen is niet duidelijk.

Audio MP3
Den Kei

Wat gebeurt er ‘s nachts in de Haarlemmerhout? Dat vragen wij ons af, dus gaan we met de Politie Kennemerland mee op surveillance.

Volgens de politie zijn er ‘s nachts veel gezellige mannen in het bos. Ons lijkt dat in principe geen probleem. De politie denkt daar anders over…

Audio MP3
Gaywars

Niet alleen Sinnevelt heeft een Wijkdichter, ook het naburige Delftwijk is er mee gezegend. Silvio Huibrechts is dichter en gitarist en al sinds de jaren ’60 woonachtig in Delftwijk.

Hij beschrijft de wijk als “grijs beton met jong groen gras”.  Heel poëtisch. Ook Huibrechts heeft een dramatisch incident gebruikt als inspiratie voor een gedicht.

Audio MP3
Wijkdichters2

In navolging van de Dichter Des Vaderlands en de Stadsdichter heeft Haarlem nu ook een Wijkdichter.

Rinus Galjé is Wijkdichter van de wijk Sinnevelt in Haarlem-Noord. Hij heeft een indrukwekkend gedicht geschreven over een lokaal ‘incident’. Dat is natuurlijk ook zijn taak.

Audio MP3
Wijkdichters1

Dhr Jansen heeft een kritisch gesprek met wethouder Dries van Velsen over de aanleg van een ‘Lightrail’ tracé in Haarlem. De ambities van deze wethouder zijn groot maar wat levert het de stad nu werkelijk op?

Audio MP3
Lightrail

Wanneer Dhr. Bruijn bezig is met statistieken komt er een Haarlemmer binnen op het Instituut.

Het blijkt een zekere Ricardo B.  Hij is op zoek naar een boek. Dat kan. Wij van het Instituut zijn ook de kwaadste niet.

Audio MP3
RicardoB

Oud Droste medewerker Huub Wijngaards spreekt over zijn tijd bij de beroemde cacaofabriek.
Zijn favoriete chocoladeletter was de J uit 1978.

Audio MP3
droste

Dhr Jansen spreekt met Jacques Kuijpers van de locale partij BMDS (Bewoners Maken De Stad).

Volgens Kuijpers zijn het juist de bewoners die de stad ‘maken’. Zelf geeft Kuijpers het goede voorbeeld.

Audio MP3
Bewonersmakendestad

Een interview van Dhr. Bruijn met een typisch Haarlemse protestzanger: Boudewijn te Groot.

Deze Boudewijn heeft een mening over Vietnam. Mooi.

Audio MP3
Boudewijn te Groot