Archive for the ‘Taal & Letteren’ Category

Door het afstoten van collectie kwamen wij in aanraking met de wereld van de 2e hands boekhandel. We besloten dit fascinerende verschijnsel direct te onderzoeken en stuitten op interessante sociologisch economische cultuuruitingen. Een audioverslag.

Audio MP3
Beluister: Bananendozen

De gemeente gaat veel straatnaambordjes vervangen in de stad.
Ons Instituut houdt een archief bij van Haarlemse straatnaambordjes. We bellen maar even met gemeente-ambtenaar B. Oord om te achterhalen wat het beleid is van de nieuwe serie bordjes. Het is nog niet zo eenvoudig om de verschillende series te categoriseren.

Audio MP3
Beluister: Straatnaambordjes


Een groep van 4 Haarlemse dichters die het niet eens zijn met de, in hun ogen ondemocratische, Stadsdichtersverkiezingen nemen het heft in eigen hand. Wijkdichters Rinus Galje en Silvio Huibrechts, de jonge Jazzdichter Jaap Schreuder en de oudgediende Rik Rokoko gaan verhaal halen bij de organiserende Stichting Literair Haarlem. De gevolgen zijn desastreus…

Audio MP3
Beluister: Stadsdichterscoup

Slauerhoff Complex te Delftwijk

Voor de feestelijke opening van het nieuwe wooncomplex “Slauerhoff” in Delftwijk, had wijkdichter Silvio Huibrechts een gedicht zullen maken.
Helaas lijdt hij sindsdien aan het Slauerhoff Complex.
Hij heeft het er moeilijk mee…

Audio MP3
Beluister: Slauerhoff

Sonja Teisterlee is de bekendste Haarlemse schrijfster van dit moment. Helaas heeft het Coster Instituut geen boeken van haar. Dat is niet vreemd, daar volgens haar het publiceren van boeken enorm overschat is.

Audio MP3
Beluister: S. Teisterlee

De Haarlemse ‘R’ is uniek in de Nederlandse spreektaal. Een ieder in Overijssel of Brabant zal onze herkomst er aan herkennen.
Maar wat is de herkomst van deze ‘luie’ R uitspraak? En heeft onze ‘R’ nog toekomst?
Dhr Bruijn en Dhr Jansen over de R

Audio MP3
Beluister: Herkomst van de R
Vervolgens zijn Dhr Bruijn en Dhr Jansen met een bandrecorder op veldwerk geweest. Zij vergeleken de Haarlemse deel-accenten middels de uitspraak van de zin: Meneer, meneer, waar is hier de Jopenkerk aan de Raaks?
De uitkomst was verbluffend..
Audio MP3
Beluister: Uitspraak van de R

Kenau Simonsdochter Hasselaer

Onderzoek rond de kwestie:
Wat maakt Haarlem anders dan bijvoorbeeld Amersfoort of Nijmegen?
Antwoord: Wij hebben Kenau!

Dhr. Jansen en Dhr. Bruijn bespreken dit twijfelachtige hoogtepunt in de Haarlemse geschiedenis.

Audio MP3
Kenau

Niet alleen Sinnevelt heeft een Wijkdichter, ook het naburige Delftwijk is er mee gezegend. Silvio Huibrechts is dichter en gitarist en al sinds de jaren ’60 woonachtig in Delftwijk.

Hij beschrijft de wijk als “grijs beton met jong groen gras”.  Heel poëtisch. Ook Huibrechts heeft een dramatisch incident gebruikt als inspiratie voor een gedicht.

Audio MP3
Wijkdichters2

In navolging van de Dichter Des Vaderlands en de Stadsdichter heeft Haarlem nu ook een Wijkdichter.

Rinus Galjé is Wijkdichter van de wijk Sinnevelt in Haarlem-Noord. Hij heeft een indrukwekkend gedicht geschreven over een lokaal ‘incident’. Dat is natuurlijk ook zijn taak.

Audio MP3
Wijkdichters1

Wanneer Dhr. Bruijn bezig is met statistieken komt er een Haarlemmer binnen op het Instituut.

Het blijkt een zekere Ricardo B.  Hij is op zoek naar een boek. Dat kan. Wij van het Instituut zijn ook de kwaadste niet.

Audio MP3
RicardoB