Archive for the ‘Politiek’ Category

Na een eerste bezuiniging van het Rijk waarbij de snelle internetverbinding verdween van de burelen van het Costerinstituut, wat publicatie van onderzoek sterk bemoeilijkte, is er nu ook geen geld meer om kartonnen archiefkaartjes in te vullen.

Dhr Jansen is verhaal gaan halen in Den Haag. Vooralsnog zonder resultaat. Dhr Bruijn heeft nog enige archiefmapjes mee naar huis genomen. Hij vult zijn dagen nu met het controleren van de archieven op controlefouten, teneinde deze fouten te archiveren.

Wij hopen binnen afzienbare tijd weer nieuw onderzoek te publiceren.

De culturele sector moet bezuinigen en ook het Coster Instituut moet een deel van de collectie afstoten. Een reeks oude Binas boeken uit de serie 1987-1994 kunnen wel weg. Deze gaan toch niet over Haarlem. Maar hoe verkoop je ze?

Dhr Bruijn ging met een doos vol Binassen naar een bekende inkoper van 2e hands boeken.

Audio MP3
Beluister: Binas te koop

Veel rumoer in de Haarlemse politiek over de woonplaats van de Haarlemse wethouders. Natuurlijk is het een principe dat bestuurders zelf in de te besturen gemeente moeten wonen. Ze moeten immers hun eigen beleid ‘ervaren’.

Nu is echter gebleken dat wethouder Van Doorn (GL) helemaal niet in Haarlem woont. En na enig onderzoek blijkt dat nog maar het begin…

Audio MP3
Beluister: Wethouders

Bent u wel eens bang in uw wijk? Ruikt u wel eens onraad? Weest niet gevreesd want hier zijn de BuurtBikkels!

Een nieuw sociaal project om ontspoorde jongeren in Boerhaavewijk een functie te geven. Initiatiefnemer Heiko Beukelaer laat ter plaatse zien hoe het werkt, de para-militaire inzet van straatjongeren. Dhr Jansen van het Instituut is onder de indruk.

Audio MP3
Beluister: Buurtbikkels

Met de bouw van een nieuwe vleugel aan het provinciehuis van Noord-Holland is er ook veel archeologisch onderzoek gaande.
Stadsarcheoloog Johannes Jones doet interessante ontdekkingen op zijn gevaarlijke tocht door het oude, instortende gebouw.

Audio MP3
Beluister: Beerput

Gaat Haarlem haar gedwongen inwoners verliezen,
zij die in de Koepelgevangenis verblijven?

De gevangenis lijkt te moeten sluiten.

Dhr Bruijn sprak eerder met een dader (duidelijk geen Haarlemse)
van een wel heel bijzondere bankoverval.

Audio MP3
Bankoverval

Het Houtmanpad in huidige toestand

De bestuursrechter heeft een positieve uitspraak gedaan over het behoud van het groene Houtmanpad.

In opdracht van de gemeente voerde het Coster Instituut een onderzoek uit om te zien wat historisch de beste optie zou zijn.

Dhr Bruijn bespreekt de resultaten met historica Rineke Streefkerk. Zij komt tot een opzienbarende conclusie.

Audio MP3
Beluister: Houtmanpad

De gemeente gaat veel straatnaambordjes vervangen in de stad.
Ons Instituut houdt een archief bij van Haarlemse straatnaambordjes. We bellen maar even met gemeente-ambtenaar B. Oord om te achterhalen wat het beleid is van de nieuwe serie bordjes. Het is nog niet zo eenvoudig om de verschillende series te categoriseren.

Audio MP3
Beluister: Straatnaambordjes


Een groep van 4 Haarlemse dichters die het niet eens zijn met de, in hun ogen ondemocratische, Stadsdichtersverkiezingen nemen het heft in eigen hand. Wijkdichters Rinus Galje en Silvio Huibrechts, de jonge Jazzdichter Jaap Schreuder en de oudgediende Rik Rokoko gaan verhaal halen bij de organiserende Stichting Literair Haarlem. De gevolgen zijn desastreus…

Audio MP3
Beluister: Stadsdichterscoup

Het Houtmanpad in huidige toestand

Nog altijd is het niet duidelijk wat er nu precies met het Houtmanpad moet gebeuren. Blijft het een voetpad? Komt er een fietspad bij?

In opdracht van de gemeente voerde het Coster Instituut een onderzoek uit om te zien wat historisch de beste optie zou zijn.

Dhr Bruijn bespreekt de resultaten met historica Rineke Streefkerk. Zij komt tot een opzienbarende conclusie.

Audio MP3
Beluister: Houtmanpad

De Beijneshal in Haarlem was deze week de locatie van het landelijk Henk-en-Ingrid Congres. Henken en Ingrids uit het hele land verzamelde zich om zich te buigen over de stand van het land, en niet in de minste plaats hun eigen positie binnen onze moderne maatschappij. Het Coster Instituut was er bij…

Audio MP3
Beluister: Henk en Ingrid

Dit weekeinde staat Haarlem in het teken van de homoseksuele mens. De stad kleurt letterlijk roze.
Het Coster Instituut heeft op dit gebied enkele onderzoeken gedaan:

Volgens de politie zijn er ‘s nachts veel gezellige mannen in de Haarlemmerhout. Ons lijkt dat in principe geen probleem. De politie denkt daar anders over…

Audio MP3
Beluister: Gaywars


Dhr Bruijn en dhr Jansen bespreken de Dekaquota voor het plan “winkelspreiding” in Haarlem. Een goede verdeling van het winkelaanbod is belangrijk voor een stad die zeker tot 2034 aanspraak wil blijven maken op de titel “Beste Winkelstad”.
Het CosterInstituut heeft daar zo haar idee├źn over. Zij richt haar peilen op die ‘typisch’ Haarlemse winkelketen Dekamarkt.

Audio MP3
Dekaquota

Past het grote Bevrijdingspop nog wel in de monumentale Haarlemmershout? Binnen de gemeenteraad lijkt men nu te vinden van wel.
Maar wethouder Dries van Velsen komt nu met een nog veel betere locatie !!
Dhr Jansen vraagt welke locatie dat is…

Audio MP3
Bevrijdingspop

Gemeentekantoor aan de Raaks

De gemeente heeft een nieuwe publiekshal en kantoor aan de Raaks. Maar er was toch helemaal geen geld voor nieuwe gemeentekantoren?

Wethouder Dries van Velsen verteld over de perikelen aan de Raaks. En Van Velsen heeft grootse plannen!

Ook Erik de Zwemmer van InterBeton vastgoed BV, altijd in voor een prestigeproject hier en daar, is enthousiast over het nieuwe Haarlemse bouwbeleid.

Audio MP3
Raaks