Archive for the ‘Historisch Haarlem’ Category

Op eigen initiatief onderzoekt het CosterInstituut of de Haarlemse straatnamen nog wel bij-de-tijd zijn.
Dhr Jansen heeft zo zijn twijfels bij de Vogelkoopsteeg. De Lakenstraat krijgt voorlopig een aantekening.

Audio MP3
Beluister: Straatnamen

Vandaag verdwijnt er een unieke vierkante fabrieksschoorsteen uit Haarlem. De schoorsteen van het Cavex terrein lijkt echter gered te worden door Joachim van Zetten. Hij is een groot liefhebber van vierkanten in het algemeen. Het bedrijf Quadrum International ziet er zelfs handel in.

Audio MP3
Beluister: Vierkante schoorsteen

Lennaert Nijgh leeft! Er is nu een heel festival rond deze Haarlemse schrijver die al weer 10 jaar geleden overleed.

Dirk Drieke geeft ‘s nachts rondleidingen door het oude woonhuis van Nijgh aan de Stalkruidlaan. Waarom eigenlijk? Wat is daar te zien? Dhr Jansen ging mee op toer.

Audio MP3
Beluister: Nijgh huis

Met de bouw van een nieuwe vleugel aan het provinciehuis van Noord-Holland is er ook veel archeologisch onderzoek gaande.
Stadsarcheoloog Johannes Jones doet interessante ontdekkingen op zijn gevaarlijke tocht door het oude, instortende gebouw.

Audio MP3
Beluister: Beerput

Het Houtmanpad in huidige toestand

De bestuursrechter heeft een positieve uitspraak gedaan over het behoud van het groene Houtmanpad.

In opdracht van de gemeente voerde het Coster Instituut een onderzoek uit om te zien wat historisch de beste optie zou zijn.

Dhr Bruijn bespreekt de resultaten met historica Rineke Streefkerk. Zij komt tot een opzienbarende conclusie.

Audio MP3
Beluister: Houtmanpad


Binnenkort verschijnt op het Stationsplein in Haarlem een enorm standbeeld van Kenau en Ripperda. En dat is een goede zaak. Wij hebben immers behoefte aan Haarlemse helden. Personen waar wij trots op kunnen zijn. Haarlemmers die zich verzetten tegen de Spanjaarden tijdens de 80 jarige oorlog.
Dat hun handelen tijdens het Spaans beleg van Haarlem niet bepaald onomstreden is, en bovendien historisch twijfelachtig doet natuurlijk totaal niet ter zake. Het gaat er om dat we helden hebben. Heerlijk Haerlems! Of zoiets…

Audio MP3
Beluister: Kenau en Ripperda

Coster geeft een tip voor de Open Monumentendag in Haarlem! Het meest onbekende monument van Haarlem staat aan de Zijlweg. Het is een op het eerste gezicht weinig monumentaal huis, maar wel met een verborgen historie. Althans, dat beweert de bewoonster, de historica Rineke Streefkerk.
Dit weekend is Rineke open. Haar huis wel te verstaan.

Audio MP3
Beluister: Monument

Het oude gebouw van de Spaarne Scholen Gemeenschap in Schalkwijk gaat gesloopt worden. Oud-leerlingen mochten nog eenmaal een bezoekje brengen aan het afgeschreven pand. Mooie herinneringen komen dan naar boven, maar ook minder mooie herinneringen. En wat doet dat dan met de mens? Beluister het verslag:

Audio MP3
Beluister: SSG

Het Houtmanpad in huidige toestand

Nog altijd is het niet duidelijk wat er nu precies met het Houtmanpad moet gebeuren. Blijft het een voetpad? Komt er een fietspad bij?

In opdracht van de gemeente voerde het Coster Instituut een onderzoek uit om te zien wat historisch de beste optie zou zijn.

Dhr Bruijn bespreekt de resultaten met historica Rineke Streefkerk. Zij komt tot een opzienbarende conclusie.

Audio MP3
Beluister: Houtmanpad

Onderzoek naar verdwenen attracties op de Haarlemse kermis. De familie Hutter stond generaties lang op de kermis met de Muggenkraam, voor het oud-Haarlems Muggenziften. 10 seconden ziften voor twee kwartjes. Jan Hutter verteld..

Audio MP3
Muggenziften

Kenau Simonsdochter Hasselaer

Onderzoek rond de kwestie:
Wat maakt Haarlem anders dan bijvoorbeeld Amersfoort of Nijmegen?
Antwoord: Wij hebben Kenau!

Dhr. Jansen en Dhr. Bruijn bespreken dit twijfelachtige hoogtepunt in de Haarlemse geschiedenis.

Audio MP3
Kenau

Oud Droste medewerker Huub Wijngaards spreekt over zijn tijd bij de beroemde cacaofabriek.
Zijn favoriete chocoladeletter was de J uit 1978.

Audio MP3
droste